Raad van bestuur

Naam: Sander De Caluwe
Functie: Voorzitter
Naam: Aron Van Himme
Functie: Ondervoorzitter
Naam: Mathias Vervaet
Functie: Beheer gebouw
Naam: Kevin Standaert
Functie: Secretaris
Naam: Glen Symoens
Functie: Penningmeester
Naam: Daan Van Himme
Functie: Barbeheer