Naam: Magali De Coninck
Functie: Voorzitster

Naam: Mario De Vos
Functie: Ondervoorzitter & Personeelsverantwoordelijke
Naam: Bianca Van Laecke
Functie: Secretaris


Naam : Stefaan Mekeirle
Functie : Penningmeester


Naam : Glen Symoens
Functie : Infrastructuur

Naam : Inge De Meester
Functie : Interieur

Naam: Ruben De Coninck
Functie: Bestuurslid