top of page

feestjes en fuiven buiten verenigingen

​​Voorwaarden geldig vanaf 1 maart 2020

 

 Tussen jeugdhuis ‘t Kasseiken en de aanvrager wordt volgende overeenkomst afgesloten:

 

artikel 1

Een of meerdere personen die voor één of andere gelegenheid een feestje of fuif willen organiseren, kunnen gebruik maken van de lokalen van het jeugdhuis. Voor het gebruik van de lokalen, de muziek- en de lichtinstallatie betaalt men een som van 75 euro per activiteit. Onder de 30 jaar gebruikt men het jeugdhuis gratis.

De activiteit dient wel toegankelijk te zijn voor iedereen en er kan onder geen enkele voorwaarde inkomgeld gevraagd worden. Dit contract komt niet in aanmerking voor verenigingen.

 

artikel 2

De aanvraag dient te gebeuren maximum drie maanden en minimum één maand op voorhand door middel van het aanvraagformulier. Dit wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur ter goedkeuring. Bij positief advies kan het feestje doorgaan. De praktische afspraken dienen gemaakt te worden met de coördinator van het jeugdhuis.

 

artikel 3

Er wordt een waarborgsom gevraagd van 100 euro die ten laatste twee weken vóór de activiteit aan het jeugdhuis wordt overgemaakt. Storten kan op rekeningnummer BE24 8909 2406 1538 op naam van jeugdhuis ’t Kasseiken.

De waarborg blijft in het jeugdhuis tot na het kuisen, de controle van het gebouw en de betaling van de verbruikte drank.

 

artikel 4

Het jeugdhuis zorgt voor een barploeg. Hiervoor is het wel nodig op voorhand een schatting van het aantal bezoekers door te geven. Bij drukke momenten wordt verwacht dat de aanvrager één of twee personen ter beschikking stelt om bij te springen bij het uitschenken, afwassen of ophalen van de glazen. Dit artikel wordt per activiteit afzonderlijk besproken.

 

artikel 5

Indien de activiteit van die aard is dat er Sabam moet aangevraagd worden, staat de aanvrager in voor de kosten. Bij twijfel gelieve contact op te nemen met het secretariaat.

 

artikel 6

Men kan de muziekinstallatie van het jeugdhuis gebruiken als men wil, maar dit hoeft niet.

De aanvrager zorgt er in ieder geval voor dat de geluidsnormen gerespecteerd worden en dat de muziekkeuze ruim en variabel is.

 

6a* De aanvrager gebruikt de installatie van het jeugdhuis.

De aanvrager huurt dus geen externe installatie maar maakt GRATIS gebruik van het muziekprogramma Tunify, van de geluid- en lichtinstallatie van het jeugdhuis. De aanvrager gebruikt het officiële muziekprogramma Tunify. Illegale online sites (bv. YouTube) worden niet toegestaan. De installatie van het jeugdhuis wordt niet verplaatst. Men draait vanop de huidige locatie.

De aanvrager ziet erop toe dat de DJ die de geluidsinstallatie van het jeugdhuis gebruikt in combinatie met eigen materiaal, de kabels nadien op de juiste manier terugplaatst en garandeert dat de muziek weer normaal kan afspelen.

 

6b*   De aanvrager zorgt zelf voor een discobar. 

Hierover worden op voorhand duidelijke afspraken gemaakt waar die gezet wordt, wanneer die opgezet wordt en wanneer die wordt afgebroken.

 

artikel 7   

Er kan in het jeugdhuis geen ‘gratis vat’ voor de genodigden gegeven worden. 

Men kan wel bonnetjes kopen, per bonnetje betaalt men 1,60 euro, vanaf 100 stuks betaalt men 1,50 euro. Hiermee kan je frisdrank, wijn, cider en gewone bieren krijgen. Voor zware bieren moet bijbetaald worden of geeft men 2 bonnetjes.

Onder de 30 jaar betaalt men per bonnetje 1,50 euro en vanaf 100 stuks 1,40 euro.

 

Er kan door de aanvrager geen drank meegebracht worden met de bedoeling deze te verkopen. Wanneer er een gratis aperitiefje of schuimwijn aan de genodigden aangeboden wordt, moet dit via het jeugdhuis aangekocht worden. Een hapje kan wel.

 

Wanneer veel volk verwacht wordt, is het interessant de dranken in bekers te schenken. Dit kan op het moment zelf nog besproken worden. Als blijkt dat er te veel glasschade is, zal een deel van de waarborg afgehouden worden voor het vergoeden van de gesneuvelde glazen.

 

Artikel 8 

Indien men tafels nodig heeft, kan men die (tijdig!) via het jeugdhuis bestellen. Het jeugdhuis bestelt die dan bij de drankleverancier. Hiervoor wordt een bedrag van 5 euro per tafel aangerekend. Stoelen hebben we (voldoende) in huis.

 

artikel 9

De aanvrager staat in voor de opzet en opkuis van de zaal en staat in voor de goede gang van zaken.  Bij eventuele schade kan de waarborg ingehouden worden of kan de aanvrager aansprakelijk gesteld worden. In het aanhangsel kan je lezen wat wij onder opkuis verstaan.

Wie het kuisen na z’n feestje niet ziet zitten, kan ervoor kiezen dit door het jeugdhuis te laten doen mits twee weken vooraf te vermelden en mits betaling van 50 euro. Opruimen en afwassen is nooit inbegrepen!

 

De openingsverantwoordelijke van de avond kan gevraagd worden een half uur vóór openingstijd het jeugdhuis open te doen voor eventuele versiering. Ook hier wordt aangeraden tijdig concrete afspraken te maken.

 

Artikel 10

Vooral buurtlawaai en straatvandalisme moeten vermeden worden. We hebben een goede verstandhouding met de buurt en we willen dit graag zo houden.

De huurder moet het buurtlawaai tot een minimum beperken, wanneer men de situatie niet meer onder controle heeft moet de politie verwittigd worden. Indien dit niet gebeurt en er komt een melding van overlast, wordt de waarborg ingehouden (100 €).

 

 

Aanhangsel bij de gebruiksovereenkomst.

 

De aanvrager staat in voor de opkuis van de zaal.

De opkuis gebeurt bij voorkeur de avond zelf of ten laatste op woensdagvoormiddag. Als het kuisen op een later moment dan de avond zelf gebeurt, wordt dit duidelijk afgesproken met de jeugdhuiscoördinator.

Het is de bevoegdheid van de verantwoordelijke de netheid van het jeugdhuis te controleren en bij eventueel niet (voldoende) naleving van dit artikel de betaalde waarborgsom van 100 euro in te houden. 

 

Met opkuis wordt het volgende bedoeld:

 

-   Afhankelijk van de toestand moet de zaal gedweild of geschuurd worden. Het

kuismateriaal vindt men in het kuishokje in de herentoiletten en moet nadien

terug geplaatst worden.

-  Ook de inkomhal krijgt een beurt.

-        De bar en toog moeten opgeruimd en proper gemaakt worden.

-  De volle bakken met lege flesjes moeten naar de kelder gebracht worden en netjes gestapeld aan het kelderluik.

-        Het meubilair moet terug geplaatst worden zoals het tijdens een gewone

openingsavond in de ruimte geschikt staat. Tot het meubilair behoren tafels, stoelen, zetels,  barkrukken, het tafelvoetbalspel en de videogames.

 

We wensen je een prettige activiteit en danken je alvast voor de medewerking.

 

De Raad van Bestuur.

bottom of page