top of page

repetities muziekbands

​​Voorwaarden geldig vanaf 1 maart 2020

 

Artikel 1

De lokalen van jeugdhuis ’t Kasseiken worden ter beschikking gesteld voor het houden van repetities van bovenvermelde groep. Per repetitie betaalt men 5 euro voor het gebruik van de lokalen.

Het bureau en de bovenzaal worden nooit ter beschikking gesteld en blijven de hele avond op slot.

 

Artikel 2

De aanvrager spreekt op voorhand af wanneer de volgende repetitie zal doorgaan. Het spreekt vanzelf dat activiteiten van

’t Kasseiken altijd voorrang hebben.

 

Artikel 3

Wanneer het jeugdhuis moet worden betreden op een ander moment dan het repetitiemoment, wordt dit gemeld aan het jeugdhuis.

 

Artikel 4

Van de aanvrager wordt verwacht dat die de lokalen na de repetitie in nette toestand achterlaat. Eventuele schade veroorzaakt tijdens repetities valt ten laste van de aanvrager en dient onmiddellijk te worden gemeld.

 

Artikel 5

Wie het jeugdhuis opent en sluit, wordt vooraf met de beroepskracht afgesproken.

Als de aanvrager zelf het jeugdhuis opent, krijgt hij daarvoor een sleutel en een eigen alarmcode. Deze code is enkel bekend bij de bandleden. De gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

 

Artikel 6

De groep mag niet later dan 22 uur repeteren, dit om buurtlawaai te verhinderen.

 

Artikel 7

Materiaal, bestaande uit instrumenten, versterkers, … worden niet in het jeugdhuis achtergelaten.  Indien dit - na afspraak met de beroepskracht - toch gebeurt, blijft de verantwoordelijkheid voor eventuele schade of diefstal bij de groep.

 

Artikel 8

Indien de groep drank wil verbruiken, dient men gebruik te maken van ons drankaanbod en betaalt men de verkoopprijs van het moment. Ofwel betaalt men direct, ofwel noteert men de verbruikte dranken op de daarvoor bestemde lijst, waarna dan driemaandelijks een factuur wordt opgemaakt.

 

 

bottom of page